Dospěla jsem k pochopení, že je důležité nevkládat sílu pozornosti do hmotných statků ale do duchovního rozvoje. Nejde o to vzít svou duchovní sílu a realizovat s ní hmotná přání tohoto světa, byť vypadají sebelákavěji. Jde o to pochopit, o co tu jde. K čemu je stvořen tento svět? Proč je nám dán k dispozici? Věřím, že svět je místo, kde jsme přišli duchovně dozrát, objevit lásku, Boha, svou pravou podstatu. Svět je tu pro náš duchovní rozvoj. Ne proto abychom naivně budovali pomíjívé a nestihli poznat sebe sama. Osvícený byznys znamená vkládat duchovní sílu do povznesení ducha svého a druhých lidí. A pak je jedno, jakou práci ve skutečnosti děláme. Je osvícená. Protože jdeme po skutečné duchovní cestě, a neholdujeme esotericky zamaskovanému materialismu!

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE:


TEST: Děláte osvícený byznys?

test2


Osobní konzultace s Květou Kolouchovou

konzultace3 (2)

Praha a Opava


Meditace od Sanay Roman, které mi dlouhou dobu pomáhali se povznášet na duchu.
Od roku 2009 jsem je společně s lidmi prošla několikrát.

Stát se služebníkem světla

becoming_a_world_server-300x298


Zvýšit své vnitřní světlo

solar_radiance_obr

7 paprsků

divine-self-kurz


autorka webu: Květa Kolouchová – www.pracenasobe.cz