TEST:
DĚLÁTE OSVÍCENÝ BYZNYS?


 Máte svoje podnikání a chcete vědět jestli využíváte svůj potenciál správně?


Ohodnoťte se v každé otázce na 0-5 bodů a počítejte si počet bodů

0 = ne/ nikdy/ 0%
1 = skoro ne/ skoro nikdy/ výjimečně/ na 20%
2 = trochu/ občas/ na 40%
3 = spíše ano/ na 60%,
4 = téměř ano/ skoro vždy/ často/ na 80%
5 = ano/ vždy/ na 100%


1. Rozjíždíte (nové) projekty na základě intuice a vnitřních vnuknutí?

2.  Pokračovali byste ve své práci dál, i kdyby padl peněžní systém světa?

3. Máte svého kouče nebo se umíte koučovat sami?

4. Máte dostatek času na relaxaci, na sebe a své blízké?

5. Je vaše činnost prospěšná druhým lidem či planetě (zvířata, rostliny…)

6. Cítíte, že naplňujete své životní poslání?

7. Spolupracují s vámi druzí rádi? Jsou s vámi spříznění víc než jen penězi?

8. Meditujete pravidelně? Respektive je duchovní cesta životním stylem ne jen koníček?

9. Cítíte napojení na něco vyššího (na své Vyšší Já, Duši, Duchovní svět…)

10. Posíláte svým klientům/lidem/planetě v představě světlo/dobro/lásku?


Vyhodnocení testu

Počet získaných bodů vynásobte 2x a máte % výsledek toho, nakolik děláte skutečně osvícený byznys.


0-25% – Blahopřeji, že se o toto téma zajímáte. Už to je významný krok. Pravděpodobně je to pro Vás zatím španělská vesnice, ale to nevadí. Už jen vědět, že existuje duchovní cesta, ba dokonce že je možné propojit svou práci a duchovní cestu, Vám může pomoci začít měnit svůj (pracovní) život k lepšímu.

26-50% – Pravděpodobně jste na duchovní cestě a víte o tom. Ještě nemáte práci a vnitřní vývoj plně propojený, ale doporučuji Vám na tom zapracovat. Často tomu brání nevědomost o tom, že je to možné, nevhodná přesvědčení, shon a přetížení. Duchovní cesta je spíše záliba než životní cesta. Pomůže Vám více se ladit do sebe, meditovat a mít záměr. Před započetím činnosti či pracovního dnes se zklidnit a ptát se, co by bylo nyní/dnes nejvhodnějšího dělat. To Vás více rozvine a otevře duchovnímu světu.

51-75% – Pravděpodobně se už vědomě snažíte využít své vnitřní schopnosti a potenciál ve svém podnikání. Nebo jste přirozeně intuitivní a vnitřně napojený/á. Na Vaší cestě Vám pomůže pravidelně se ladit do sebe, meditovat a mít jasný a čistý záměr. Před započetím činnosti či pracovního dnes se zklidnit a ptát se, co by bylo nyní/dnes nejvhodnějšího dělat. Možná je také správný čas více pracovat se světlem a svým Vyšším Já skrze meditace. Uvědomit si, že nejde o to duchovní silou zhmotňovat svá materiální přání, ale rozmnožit lásku v duši. To je duchovní cesta. Úspěch se neměří hmotnými výsledky, ale schopností žít v lásce a reagovat moudře den po dni.

76%-100% – Zřejmě nejen naplno realizujete své životní poslání ale děláte i osvícený byznys. Propojujete duchovní cestu se svou prací. Respektive duchovní cesta je pro Vás Váš život i práce. Blahopřeji. Jen Víc takových lidí. Pamatujte, že cesta nekončí. Čím větší vnitřní závazek ke službě světlu přijmete, tím větší podporu duchovního světa dostanete. Je to závazek následování vnitřního vedení a k pravidelné vnitřní práci. Plánování vnějších kroků, byznys plány, strategie, vnitřní přitažlivost vůči vhodným spolupracovníkům, klientům, příležitostem to vše je jen prostředek k realizaci duchovních cílů. Držím Vám pěsti.


kveta

Držím Vám pěsti na Vaší cestě naplnění. Pokud byste chtěli podpořit, podívejte se na moji nabídku k osvícenému byznysu nebo na mé pracovní stránky www.pracenasobe.cz.

Ráda Vás potkám na nějaké akci.

Květa Kolouchová – www.pracenasobe.cz